Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Πρωταθλητές Ελλάδος

1906 Εθνικός Αθηνών
1907 Εθνικός Αθηνών
1908 Γουδί
1909 Πειραϊκός Σύνδεσμος
1910 Γουδί
1911 Παναθηναϊκός
1912 Γουδί
1922 Πειραϊκός Σύνδεσμος
1927- 28 Aρης
1928- 29 δεν διεξήχθη
1929- 30 Παναθηναϊκός
1930- 31 Ολυμπιακός
1931- 32 Aρης
1932- 33 Ολυμπιακός
1933- 34 Ολυμπιακός
1934- 35 δεν διεξήχθη
1935- 36 Ολυμπιακός
1936- 37 Ολυμπιακός
1937- 38 Ολυμπιακός
1938- 39 ΑΕΚ
1939- 40 ΑΕΚ
1945- 46 Aρης
1946- 47 Ολυμπιακός
1947 -48 Ολυμπιακός
1948 -49 Παναθηναϊκός
1949 -50 δεν διεξήχθη
1950 -51 Ολυμπιακός
1951 -52 δεν διεξήχθη
1952 -53 Παναθηναϊκός
1953 -54 Ολυμπιακός
1954 -55 Ολυμπιακός
1955 -56 Ολυμπιακός
1956- 57 Ολυμπιακός
1957- 58 Ολυμπιακός
1958- 59 Ολυμπιακός
1959- 60 Παναθηναϊκός
1960- 61 Παναθηναϊκός
1961- 62 Παναθηναϊκός
1962- 63 ΑΕΚ
1963 -64 Παναθηναϊκός
1964 -65 Παναθηναϊκός
1965 -66 Ολυμπιακός
1966 -67 Ολυμπιακός
1967- 68 ΑΕΚ
1968- 69 Παναθηναϊκός
1969- 70 Παναθηναϊκός
1970- 71 ΑΕΚ
1971- 72 Παναθηναϊκός
1972- 73 Ολυμπιακός
1973- 74 Ολυμπιακός
1974- 75 Ολυμπιακός
1975- 76 ΠΑΟΚ
1976 -77 Παναθηναϊκός
1977 -78 ΑΕΚ
1978 -79 ΑΕΚ
1979 -80 Ολυμπιακός
1980 -81 Ολυμπιακός
1981 -82 Ολυμπιακός
1982 -83 Ολυμπιακός
1983- 84 Παναθηναϊκός
1984- 85 ΠΑΟΚ
1985- 86 Παναθηναϊκός
1986- 87 Ολυμπιακός
1987- 88 Λάρισα
1988- 89 ΑΕΚ
1989- 90 Παναθηναϊκός
1990- 91 Παναθηναϊκός
1991- 92 ΑΕΚ
1992- 93 ΑΕΚ
1993- 94 ΑΕΚ
1994- 95 Παναθηναϊκός
1995- 96 Παναθηναϊκός
1996 -97 Ολυμπιακός
1997 -98 Ολυμπιακός
1998 -99 Ολυμπιακός
1999 -00 Ολυμπιακός
2000- 01 Ολυμπιακός
2001- 02 Ολυμπιακός
2002- 03 Ολυμπιακός
2003- 04 Παναθηναϊκός
2004- 05 Ολυμπιακός
2005 -06 Ολυμπιακός
2006 -07 Ολυμπιακός
2007 -08 Ολυμπιακός
2008- 09 Ολυμπιακός
2009- 2010 Παναθηναϊκός
2010- 2011 Ολυμπιακός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου