Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Προϊστορία - Αρης vs Πανιώνιος

 24/3/2012 - 26η Αγωνιστική Αρης 4 - 2   Πανιώνιος

 27/11/2011 - 11η Αγωνιστική Πανιώνιος 2 - 1   Αρης

 16/1/2011 - 18η Αγωνιστική  Αρης  0 - 2   Πανιώνιος

 19/09/2010 - 3η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 0   Αρης

 21/3/2010 - 27η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 1   Αρης

 29/11/2009 - 12η Αγωνιστική Αρης 1 - 1   Πανιώνιος

 7/2/2009 - 21η Αγωνιστική Αρης  1 - 0   Πανιώνιος

 18/10/2008 - 6η Αγωνιστική Πανιώνιος 2 - 1   Αρης

 14/5/2008 - 6η Αγωνιστική  Αρης 3 - 3   Πανιώνιος

 30/4/2008 - 2η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 0   Αρης

 12/1/2008 - 16η Αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 3   Αρης

 1/9/2007 - 1η Αγωνιστική  Αρης  0 - 0   Πανιώνιος

 10/2/2007 - 21η αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 0   Αρης

 30/9/2006 - 6η αγωνιστική  Αρης  2 - 2   Πανιώνιος

 8/5/2005 - 28η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 1   Αρης

 29/12/2004 - 13η Αγωνιστική  Αρης 1 - 0   Πανιώνιος

 18/4/2004 - 26η Αγωνιστική Πανιώνιος 2 - 1    Αρης

 23/11/2003 - 11η Αγωνιστική  Αρης  2 - 1   Πανιώνιος

 2/2/2003 - 17η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 0    Αρης

 31/8/2002 - 2η Αγωνιστική  Αρης 1 - 0   Πανιώνιος

 14/4/2002 - 24η αγωνιστικη  Αρης  1 - 1   Πανιώνιος

 13/1/2002 - 11η αγωνιστικη Πανιώνιος 1 - 0    Αρης

 20/5/2001 - 29η αγωνιστικη  Αρης 3 - 2   Πανιώνιος

 14/1/2001 - 14η αγωνιστικη Πανιώνιος 2 - 0   Αρης

 27/2/2000 - 21η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 3   Αρης

17/10/1999 - 4η Αγωνιστική Αρης 5 - 1   Πανιώνιος

 28/2/1999 - 21η Αγωνιστική Πανιώνιος 3 - 2   Αρης

 21/9/1998 - 4η Αγωνιστική Αρης 2 - 1   Πανιώνιος

 5/5/1996 - 30η Αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 2    Αρης

 10/12/1995 - 13η Αγωνιστική  Αρης  4 - 2   Πανιώνιος

 4/6/1995 - 34η Αγωνιστική Αρης 2 - 0   Πανιώνιος

 29/1/1995 - 17η Αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 1    Αρης

 6/2/1994 - 23η Αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 1   Αρης

 26/9/1993 - 6η Αγωνιστική Αρης 3 - 1   Πανιώνιος

 9/5/1992 - 30η Αγωνιστική Αρης 0 - 0   Πανιώνιος

 28/12/1991 - 13η Αγωνιστική Πανιώνιος 4 - 1   Αρης

 21/4/1991 - 28η Αγωνιστική  Αρης  2 - 0   Πανιώνιος

 16/12/1990 - 11η Αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 0   Αρης

 6/5/1990 - 31η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 1   Αρης

 17/12/1989 - 14η Αγωνιστική Αρης 2 - 1   Πανιώνιος

 25/3/1989 - 25η Αγωνιστική Αρης 1 - 1   Πανιώνιος

 27/11/1988 - 10η Αγωνιστική Πανιώνιος 2 - 0   Αρης

 21/2/1988 - 20η Αγωνιστική Αρης 2 - 1   Πανιώνιος

 18/10/1987 - 5η Αγωνιστική Πανιώνιος 2 - 0   Αρης

 (3/5/1987) - 26η Αγωνιστική Πανιώνιος 3 - 0   Αρης

 21/12/1986 - 11η Αγωνιστική  Αρης  0 - 0   Πανιώνιος

 27/4/1986 - 30η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 0   Αρης

 5/1/1986 - 15η Αγωνιστική Αρης  3 - 0   Πανιώνιος

 17/2/1985 - 19η Αγωνιστική  Αρης  2 - 0   Πανιώνιος

 21/10/1984 - 4η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 1   Αρης

 11/3/1984 - 24η Αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 1   Αρης

 30/10/1983 - 9η Αγωνιστική  Αρης 3 - 0   Πανιώνιος

 26/6/1983 - 34η Αγωνιστική Πανιώνιος 2 - 1   Αρης

 6/2/1983 - 17η Αγωνιστική Αρης 1 - 0   Πανιώνιος

 14/2/1982 - 20η Αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 0    Αρης

 20/9/1981 - 3η Αγωνιστική Αρης 1 - 0   Πανιώνιος

 1/2/1981 - 19η Αγωνιστική Αρης 3 - 2   Πανιώνιος

 14/9/1980 - 2η Αγωνιστική Πανιώνιος 3 - 2   Αρης

 9/3/1980 - 24η Αγωνιστική Αρης 1 - 0   Πανιώνιος

 18/11/1979 - 7η Αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 1   Αρης

 15/4/1979 - 28η Αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 0   Αρης

 17/12/1978 - 11η Αγωνιστική Αρης 1 - 0   Πανιώνιος

 7/5/1978 - 32η Αγωνιστική Αρης 2 - 0   Πανιώνιος

 26/12/1977 - 15η Αγωνιστική Πανιώνιος 2 - 2   Αρης

 22/5/1977 - 30η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 0   Αρης

 2/1/1977 - 13η Αγωνιστική Αρης 1 - 1   Πανιώνιος

 28/3/1976 - 22η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 0    Αρης

 30/11/1975 - 7η Αγωνιστική Αρης 1 - 0   Πανιώνιος

 5/4/1975 - 25η Αγωνιστική Αρης 3 - 0   Πανιώνιος

 1/12/1974 - 8η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 1    Αρης

 19/5/1974 - 31η Αγωνιστική Πανιώνιος 2 - 0    Αρης

 6/1/1974 - 14η Αγωνιστική  Αρης  3 - 1   Πανιώνιος

 22/4/1973 - 28η Αγωνιστική Πανιώνιος 3 - 2   Αρης

 10/12/1972 - 11η Αγωνιστική Αρης 1 - 0   Πανιώνιος

 28/5/1972 - 32η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 0   Αρης

 9/1/1972 - 15η Αγωνιστική Αρης 0 - 0   Πανιώνιος

 14/2/1971 - 20η Αγωνιστική Αρης 1 - 1   Πανιώνιος

 4/10/1970 - 3η Αγωνιστική Πανιώνιος 2 - 1   Αρης

 31/5/1970 - 33η Αγωνιστική Αρης 2 - 0   Πανιώνιος

 18/1/1970 - 16η Αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 1   Αρης

 6/4/1969 - 27η Αγωνιστική  Αρης 1 - 1   Πανιώνιος

 1/12/1968 - 10η Αγωνιστική Πανιώνιος 2 - 2   Αρης

 17/3/1968 - 24η Αγωνιστική Αρης 5 - 1   Πανιώνιος

 18/11/1967 - 7η Αγωνιστική Πανιώνιος 3 - 0   Αρης

 11/6/1967 - 29η Αγωνιστική Πανιώνιος 2 - 0   Αρης

 29/1/1967 - 14η Αγωνιστική Αρης 2 - 2   Πανιώνιος

 27/3/1966 - 18η Αγωνιστική Αρης 1 - 0   Πανιώνιος

 12/12/1965 - 3η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 0   Αρης

 11/4/1965 - 24η Αγωνιστική Αρης 2 - 0   Πανιώνιος

 6/12/1964 - 9η Αγωνιστική Πανιώνιος 4 - 3   Αρης

 26/1/1964 - 18η Αγωνιστική Πανιώνιος 1 - 0   Αρης

 29/9/1963 - 3η Αγωνιστική Αρης 2 - 1   Πανιώνιος

 9/6/1963 - 30η Αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 0   Αρης

 3/4/1963 - 15η Αγωνιστική Αρης 1 - 0   Πανιώνιος

 13/5/1962 - 26η Αγωνιστική Πανιώνιος 4 - 0   Αρης

 10/12/1961 - 11η Αγωνιστική  Αρης  3 - 0   Πανιώνιος

 18/6/1961 - 29η Αγωνιστική Αρης 2 - 5   Πανιώνιος

 22/1/1961 - 14η Αγωνιστική Πανιώνιος 3 - 0   Αρης

 13/3/1960 - 19η Αγωνιστική Πανιώνιος 0 - 3   Αρης

 15/11/1959 - 4η Αγωνιστική  Αρης  1 - 1   Πανιώνιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου