Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Scottish Football League Champions 1976 - 2013 αποτελεσματα

1976   Rangers    1977   Celtic  1978   Rangers   1979   Celtic   1980   Aberdeen
1981   Celtic  1982   Celtic  1983 * - Dundee United  1984   Aberdeen
1985  - Aberdeen   1986   Celtic   1987   Rangers   1988   Celtic
1989   Rangers   1990   Rangers   1991   Rangers   1992   Rangers
1993   Rangers   1994   Rangers   1995   Rangers   1996   Rangers   1997   Rangers
1998   Celtic   1999   Rangers   2000   Rangers   2001   Celtic    2002   Celtic
2003   Rangers   2004   Celtic   2005   Rangers   2006   Celtic   2007   Celtic
2008   Celtic   2009   Rangers   2010   Rangers  2011  - Rangers  2012  - Celtic


* indicates club's first title   - indicates club's last title  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου